Решение в Един Център!
Вътрешна Проверка и Поготовка
Оценка на Риска
Измервания Фактори Работна Среда
Служба по Трудова Медицина
Обучения по ЗБУТ
За свяляне
Обучения по ЗБУТ   Добре Дошли в Центъра за Дистанционно Онлайн Обучение по Здравословни и Безопасни Условия на Труд


Защо за изберем Онлайн Обучение : Можете да преминете обучението в най-удобното за Вас време и място.


 

Ние осигуряваме провеждане на онлайн ДИСТАНЦИОННО обучение съгласно изискванията на

НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.

за условията и реда за провеждането на пери­одично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на

МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Цена на Курса : 29.95 лв. (не се начислява ДДС) за един КурсистКурсове :

  • - OT-01- Обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
  • - OT-02 - Обучение на длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд; -
  • - OT-03 - Обучение на лицата, които са определени от работодате­ля да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
  • - OT-04 - Обучение на членовете на комитета/групата по усло­вия на труд; 

Как Работи Онлайн Обучението:

1. Изберете курс и се регистрирайте в системата за Онлайн-Обучение (име и парола на латиница!).

2. Извършете превод на сумата. Всички плащания трябва да бъдат изпълнени, както следва :


ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ ГРУП ЕООД
ПРОКРЕДИТ БАНК
БАНКОВ КОД : PRCBBGSF
БАНКОВА СМЕТКА : BG03PRCB92301006883814
Фактурата се издава в 5 дневен срок от получаване на плащането на е-майл на клиента. В превода посочете като снование : ОБУЧЕНИЕ и Кода на Курса .

 3. След получване на превода, ще бъде активиран Вашият курс за срок от 45 дни , в който срок е необходимо да се премине обучението. Курсът се състои в самоподготовка в съответствие с одобрена програма по съответните наредби. Веднага след завършването на курса ще Ви бъде изпратен Сертификат по Български Пощи.


КЪМ СИСТЕМАТА ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ